تبلیغات
سایت تخصصی شعر«شعر کهن و شعر نو» - مولانا کیست؟4
درباره وبلاگ

آرشیو

آخرین پستها

پیوندها

نویسندگان

نظرسنجی

آمار وبلاگ

Admin Logo
themebox

مولانا کیست؟4

تربت و مقبره  مولانا

تربیت مولانادرشهر قوانیه است .قوانیه كه اصلاكلمه یونانی است درآن زبان ایكونیومIconium آمده ودرآثار مورخان اثرجنگهای صلیبی به صور ایكونیوم Yconium و كونیوم Conium و استانكونا Stancona ذكر شده است وآن اسلام به شكل قونیه تعریب گردیده است .قونیه كه خودنام ایالتیدرمركز آناطولی است از طرف مشرق به نیغده واز جنوب به ایجل وآنتالیا واز مغرب به اسپرته وافیون‌واز جنوب‌غربی به‌اسكی شهرواز شمال‌به‌‌آنكارا محدوداست مقبره مولانا متشكل ازچندعمارت است كه بعضی ازآنها درعصرسلجوقی وبرخی‌درزمان سلاطین عثمانی بناگردیده است .درآنجا تزییناتی از چوب و فلز و خطاطیهای زیبا و قالیها و پارچه‌های قیمتی دیده می‌شود .مقبره مولانا عبادتگاهی است كه درآن قبور بسیاری ازكسان مولاناومریدان او قرار گرفته است.حجرات دراویش و مطبخ مولانا وكتابخانه نیز ملحق به این بناست ومجموع آن به چندرواق تقسیم می‌شود كه سبك همه رواقها گنبدی وشبیه یبگدیگراست. صورت قبرها یی كه آن مشاهده می‌شودهمه باكاشی فرش شده باپارچه‌های زربفت مفروش گردیده است. برروی صورت قبر پدر مولاناصندوقی‌ازآبنوس‌قرارداردكه‌خودازشاهكاری هنری‌است موزه مولانانسبتاغنی است وپرازاشیاوآثارعصر سلجوقی وعثمانی می‌باشد این موزه مشتمل بر مقبره مولانا و مسجد كوچكی و حجرات درویشان و رواقهایی پراز پارچه‌های زربفت وقالی است. بعضی ازاین رواقها به نسخه‌های خطی قدیم اختصاص داده شده است .

مدخل بزرگ تربت مولانا:

بارگاه مولانا رادر اصطلاح محل«درگاه» می‌گویند این بنادر1926 به صورت موزه اشیاء عتیقه قونیه درآمدو در1954 موزه مولانا نام گرفت مساحت آن6500 مترمربع است. در طول قسمت غربی آن حجرات درویشان قرار دارد ودیگر اطراف آنرادیوارهااحاطه كرده است.مدخل موزه بزرگ یاباب درویشان‌ازطرف مغرب به‌سوی حیاط موزه باز می‌شود (شماره1 درنقشه ).درب دیگر به سوی حدیقة‌الارواح گشاده می‌شودكه سابقا گورستان بوده وامروزدروازه خاموشان نام دارد.دری نزدیك حیاط چلبیان به طرف شمال باز می‌شود كه به باب چلبی معروف است. مدخل بارگاه مولانا از حیاطی می‌گذردكه بامرمرفرش شده ودارای حوض و فواره و متوضا (وضوگاهی) است كه دورآنرا نرده كشیده ودر وسط آن فواره‌ای اززمان پادشاهان سلاجقه روم مانده استكه ازاطراف آن آب می‌ریزددرآن طرف صحن حیاط مولانا درست مقابل بارگاه اوحجره‌هایی وجودداشته كه بابرداشتن دیوارهای بین آن، آنها راتبدیل به تالارهای طولانی كرده وموزه‌ای زیبا ترتیب داده اند كه در آنها كتابهای خطی بسیاروآلات وافرار درویشان و جامه‌های ایشان موجود است. دراین موزه قالیچه‌ای به شكل یك صحفه روزنامه دیدم كه از روی یك شماره روزنامه كه در قونیه به بهای پنج لیره ترك منتشرمی‌شدزردوزی كرده بودند.بربالای این قالیچه روزنامه عنوان‌روزنامه‌قونیه چنین‌آمده‌است.(نومرو1)، محل ادارسی آقشهر نسخه سی بش لیر، (ده محرم1319) بر بالای قسمت غربی درب درویشان این سه بیت به تركی آمده كه مربوط به سلطان مرادخان بن سلیم خان است:

                       شی سلطان مرادخان بن سلیم‌خان          یا پوب بوخانقلهی اوردی بنیاد

                       اولالر   مولویلر   بونده    ساكــــــــــن           اوقونیه هر سحر ورد اوله ارشاد

                        گورب  دل  بو  بنای  دید  تاریــــــــــخ           بیوت   جنت   اسا   اولدی  آباد

تصاویر مقبره مولانا

كتابخانه‌هایی چنددر گرداگرد رواق مولانا قرار دارد كه از جمله كتابخانه دانشمند شهیر و معاصر ترك عبدالباقی گل ـ پینارلی، و دیگر كتابخانه محقق معروف ترك جناب آقای محمداندر Onder معاون نخست‌وزیر و مدیر كل اداره و سازمان فرهنگ و هنر كشور تركیه است.

در قرائت‌خانه مولانا (شماره 3 درنقشه) كتابهای دست‌نویس ومرقعاتی به خط خوش وجود دارد كه آنها را در جعبه آیینه‌های بلندگذارده‌اند. ازجمله نسخه‌هایی كه‌درآنجا مشاهده كردم چندنسخه مذهب به قطع‌رحلی‌مربوط به سالهای 1278، 1288، 1323، 1367،1371میلادی‌بودكه‌نسخه‌اول‌مقارن با676هجری‌درقدیمترین‌نسخ مثنوی‌كه‌به‌خط خطاطی به نام محمدبن عبدالله می‌باشد. دیگردیوان كبیرمثنوی به قطع رحلی مربوط به سال1366میلادی و دیوان سلطان ولد مربوط به سال 1323 میلادی را در آنجا مشاهده كردم.

دربالای مدخل حرم مولانا به خط خوش نستعلیق برروی تابلویی نوشته شده«یاحضرت مولانا».سپس بربالای مدخل رواقی كه به حرم وارد می‌شود این بیت پارسی از ملاعبدالرحمن جامی نوشته شده است:

           كعبة العشاق آمد این مقام       هر كه ناقص آمد اینجا شد تمام

بردولنگه درورودی بارگاه مولانا كه از چوب ساخته شده و به سبك رومی منبت‌كاری گردیده عبارت «سلطان ولد»، و عبارت «الدعاء سلاح‌المومن»، و «الصلاة نورالمومن» نقر گردیده است.

   در نقره‌ای:

ازقرائت‌خانه می‌توان ازدرنقره‌ای به بارگاه مولانا واردشد. جناحین این دربه قسمتهای چهارگوش تقسیم می‌شودواز چوب گردواست كه برروی آن روكشی از طلا و نقره كوبیده‌اند. بنا به كتیبه‌ای كه در آنجا موجود است این در به امر حسن پاشا پسر سوقولو محمدپاشا وزیر اعظم دوره عثمانی در 1599 میلادی ساخته شده است.

 

شبستان بارگاه مولانا  

از در نقره‌ای به تالار مركزی بارگاه مولانا (شماره 5 در نقشه) وارد می‌شوند كه آنرا «حضور پیر»‌خوانند. این تالار با گنبدهایی پوشیده شده و قبور بسیاری برصفه بلندی درآن قراردارد. قبة‌الخضراء یا گنبدسبز مولانا برآن است (شماره 7 درنقشه). این گنبددرست بالای قبرمولانا قرارگرفته است. روی‌صفه درطرف چپ تالارزیرطاقدیسهایی كه محوطه رابه دوقسمت سماع‌خانه ومسجدتقسیم می‌كند، شش قبراست كه دردوردیف قراردارند. این قبورمتعلق به خراسانیان ودرویشانی است كه همراه مولانا وپدرش از بلخ به قونیه آمده‌اند. گنبدی كه بالای قبرمولانا است ازداخل مقرنس و به نام قبه كرسی یا پست قبسی (شماره 9 در نقشه) خوانده می‌شود. در سمت راست به طرف مقابر بزرگان خراسان وحسام‌الدین چلبی محرابی قراردارد به ارتفاع2 مترونیم كه برروی آن بر زمینه سیاه به خط طلایی نوشته شده: «ومن دخله كان آمنا»،ودومترپائین‌تركتیبه‌ای كوچكترازچوب به شكل محراب نهاده‌اندكه برروی‌آن نوشته شده: «شفاء‌الغلیل لقاء‌الخلیل».

بردیوارتربت مولانا تابلویی به خط خوش وجوددارد كه برروی آن نوشته شده: «یا حضرت نعمان‌بن ثابت رحمة‌الله» كه مقصود امام ابو حنیفه است.

 

 

قبة‌الحضراء  

قبة‌الخضراء یا گنبد سبز بربالای رواق مقبره مولانا قرار گرفته است. چنانكه در پیش گفتیم بارگاه مولانا در جایی بنا شده كه سابقاقسمتی ازباغ علاءالدین كیقباد بودكه آنرا به پدرمولانا بخشید و چون بهاء‌الدین ولد را در آنجا به خاك سپردند آنرا «ارم باغچه» نامیدند. ساختمان این بارگاه بعد ازوفات مولانا آغاز شد، و در سال 1274 میلادی مطابق با 673 هجری به پایان رسید. این بنا به نقطه گورجو خاتون زن سلیمان پروانه، وامیرعلاءالدین قیصر، و سلطان ولد، و به دست معماری هنرمندبه نام بدرالدین‌تبریزی ساخته شده بودویك شبستان ویك بام‌هرمی داشت. سپس در حدود سال 1396 میلادی ابنیه دیگری بر آن افزوده شد. درزمان بایزید دوم (1481ـ1512) دیوارهای شرقی و غربی آنرا بر داشته و بناهایی بر آن افرودند و گنبد خضراء را برافراشتند. امروز این بارگاه بنایی مربع و دارای 25 مترارتفاع است. گنبد اصلی این بارگاه پوشیده از كاشیهای لاجوردی است و از آنجهت آنرا گنبد سبز یا قبة‌الخضراء نامند. این گنبد در پائین به صورت استوانه و در بالا مخروطی كثیرالضلاع است كه بر عرشه آن میله‌ای از طلاوجقه‌ای هلالی نصب كرده‌اند. این گنبد به تعداد ائمه اثنی‌عشر دارای دوازده ترك است و شباهت بسیاری به كلاه صوفیان قزلباش دارد، و ظاهرا معمار آن مردی شیعی مذهب بوده است. سه مناره در طرفین این گنبد قرار گرفته كه مناره‌های چپ متعلق به مسجد سلیمیه و مناره طرف راست به مسجد كوچك تربت مولانا است.

بردیوارشرقی‌زیرپنجره‌گنبدمولاناباخط‌كوفی این عبارات‌آمده است: «اعوذبالله من‌الشیطان‌الرجیم بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم نقشت‌القبة‌الخضراء فی ایام دولة‌السلطان‌المؤید بتابید الله‌المستعان بایزیدبن محمدخان علی یدالعبد الضعیف المولوی عبدالرحمن بن محمدالحلبی وانشد فی تاریخه هذین‌البیتین :

        هر كه خدمت كرد او مخدوم شد  هر كه خود را دید او محروم شد زیر گنبد،

قبر مرمرین مولانا و پسرش سلطان ولد قرار دارد.

قبر مولانا پوشیده ازاطلس سیاهی است كه توسط‌سلطان عبدالحمید دوم در1894هدیه شده است. براین اطلس آیاتی از قرآن با مهر پادشاهی نقش گردیده و خطاط آن حسن سری بوده است. ضریح اصلی مولانا از چوب بود و درقرن شانزدهم آنرا ازآنجا برداشته وبر قبر پدرش بهاءالدین ولد قرار دادند. ضریح بلندمولاناشاهكاری ازمنبت‌كاری دوران سلجوقیان روم است و آن توسط دو هنرمند یكی به نام سلیم پسر عبدالواحد ودیگری به نام حسام‌الدین محمد پسر كنك كنده‌كاری شده و در پیشانی و پهلو و عقب ای ضریح آیاتی قرآنی و اشعاری عرفانی از مولانا آمده است .

 

 

 

.

کتیبه ها و  نوشتهای مقبره مولانا :

نخست كتیبه‌ای است بر قبر مولانا كه بر آن آیة‌الكرسی را نوشته‌اند.

دیگر بر جبهه صندوق قبر مولانا كتیبه‌ای است كه این عبارات به عربی بر آن نوشته شده است:‌

1ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم و به نستعین والعاقبة‌للمتقین و لا عدوان الی علی‌الظالمین.

2ـ قد صعد من‌زار هذالمرقد و هو مقبل مولانا سلطان علماء‌‌المشارق والمغارب.

3ـ نورالله‌الازهر فی‌الغیاهب‌الامام بن‌الامام بن‌الامام اسطوان‌الاسلام هادی.

4ـ الانام الی حضرة عزة‌ذی‌الجلال والاكرام موضع معالم‌الدین بعد.

5ـ اندراس آیاتها منیر مناهیج‌الیقین بعد انطماس علاماتها مفتاح خزائن.

6ـ العرش بحاله مظهر كنوزالفرش بقاله منمم بساتین ضمائرالخلائق بازاهیرالحقائق.

7ـ نور مقلة‌الكمال مهجة صورت‌الجمال قرة‌اطباق احداق‌العشاق محلی اعناق.

8ـ عارفی الآفاق باطواق محبة‌الخلاق محیط اسرارالفرقانیه مدارالمعارف‌الربانیه.

 

پس ازآن كتیبه‌ای است كه درقسمت پائین آمده و نام عبدالرحمن بن سلیم معمار سازنده آن ضریح بر پایان آن آمده است:

1ـ قطب‌العالمین محیی نفوس.

2ـ العالمین جلال‌الحق والمله.

3ـ والدین وارث‌الانبیاء والمرسلین.

4ـ خاتم‌الاولیاء‌المكملین ذی‌المراتب.

5ـ والمنازل‌العلیه والمناقب والفضائل.

6ـ السنیه محمدبن محمدبن‌الحسین.

7ـ البلخی علیه تحیة‌الرحمن وسلامه.

8ـ و قد اتتقل قدس‌الله.

9ـ نفسه ور وح رمسه.

10ـ فی خامس جمادی‌الآخر.

11ـ سنة اثنین و سبعین و ستمائه.

12ـ هذا ضریح من صنعة.

13ـ عبدالرحمن بن سلیم.

14ـ المعمار عفاالله عنه.

 

در قسمت جلوی صندوق قبر مولانا این نه بیت از دیوان كبیر او یعنی دیوان شمس آمده است:

1ـ بروز مرگ چو تابوت من روان باشد                          گمان مبر كه مرا درد این جهان باشد

2ـ برای  من  مگری  و مگو دریغ دریغ                         بیوغ  دیو  در  افتی  دریغ  آن  باشد

3ـ جنازه‌ام چو  ببینی  مگو فراق  فراق                          مرا  وصال  ملاقات  آن  زمان  باشد

4ـ مرا بگور  سپاری  مگو  وداع  وداع                         كه  گور  پرده  جمعیت جنان  باشد

5ـ فرو شدن چو بدیدی بر آمدن بنگر                             غروب شمس وقمررا چرازیان باشد

6ـ ترا غروب نماید  ولی  شروق  بود    لحدچوبحس نمایدخلاص‌جان باشد

7ـ كدام‌دانه‌فرورفت درزمین‌كه نرست                 چرا بدنه  انسانیت  این  گمان باشد

8ـ كدام دلو فرو رفت و پر برون نامد                             ز چاه  یوسف  جان  را   فغان  آمد

9ـدهان‌چوبستی‌ازین‌سوی‌آن‌طرف‌بگشا               كه های وهوی تودرجولامكان باشد

 

سپس این ده بیت از قسمت جلوی صندوق آغاز شده و پشت سر اشعار فوق آمده است، و آن ابیات نیز از دیوان كبیر می‌باشند:

1ـ زخاك من اگر گندم بر آید                                       از آن گر نان پزی مستی خزاید

2ـ خمیر و نانوا  دیوانه  گردد                                     تنورش   بیت   مستانه   سراید

3ـ اگر بر گور من آیی زیارت                                      ترا  خر  پشته‌ام  رقصان  نماید

4ـ میابی دف بگورم ای برادر                                     كه در بزم  خدا  غمگین نماید

5ـ ز نخ بر بسته ودرگورخفته                                     دهان   افیون  آن  دلدار  خاید 

6ـ بدری‌زان‌كفن برسینه بندی                                     خراباتی  ز  جانت  در  گشاید

7ـ زهرسوبانگ‌چنگ‌وچنگ‌بستان         ز هر  كاری  بلا  بد  كار  زاید

8ـ مراحق ازمی عشق‌آفریدست            همان عشقم اگر  مرگم  بساید

9ـ منم مستی واصل‌من‌می‌عشق           بگو از می بجز مستی  چه آید

10ـ زبرج‌روح‌شمس‌الدین‌تبریز                                    بنزد   روح   من   یكدم  بتابد

 

در عقب صندوق قبر مولانا در قسمت هلالی و وتر صندوق باز این ابیات از دیوان كبیر آمده است:

1ـ چون جان تو می‌ستانی چون شكرست مردن                  با تو ز جان شیرین شیرین ترست مردن

2ـ بر دار  این  طبق  را  زیرا   خلیل   حق  را                  باغست و آب حیوان گر آرزوست مردن

                                   3ـ این سر نشان مردن و آن سر نشان زادن

 
نوشته شده توسط :فراز توکلی شیراجی
دوشنبه 10 فروردین 1388-09:07 ب.ظ
نظرات() 

where to buy cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 10:03 ب.ظ

Whoa all kinds of awesome info!
order a sample of cialis cialis generico in farmacia cialis ahumada precios cialis peru viagra or cialis sialis generic cialis cialis kaufen bankberweisung cialis pills in singapore buying cialis overnight
Generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:33 ق.ظ

Fantastic forum posts. Regards!
side effects of cialis cialis para que sirve safe dosage for cialis order cialis from india what is cialis order cialis from india cialis dosage recommendations cialis 20 mg cost cialis prezzo di mercato we recommend cialis info
buy cialis online us pharmacy
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:42 ق.ظ

Appreciate it! A good amount of information!

cialis 5mg prix cialis for sale in europa 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis pills best generic drugs cialis generic cialis levitra effetti del cialis cuanto cuesta cialis yaho cialis 5 mg schweiz cialis pills
buy cialis pills online
سه شنبه 13 آذر 1397 11:20 ق.ظ

This is nicely expressed. !
cialis usa cost canadian drugs generic cialis viagra vs cialis vs levitra cialis en mexico precio cialis prezzo in linea basso cialis prices cialis daily reviews cialis 20 mg effectiveness female cialis no prescription cialis cost
Cialis generic
دوشنبه 12 آذر 1397 11:39 ب.ظ

You suggested this superbly!
effetti del cialis cialis online tadalafil 20mg does cialis cause gout cost of cialis per pill cialis en mexico precio cialis australian price cialis side effects generic cialis tadalafil cialis soft tabs for sale
buy cheap cialis on line
دوشنبه 12 آذر 1397 10:47 ق.ظ

Thanks! I like this.
cialis tablets australia cost of cialis cvs cialis prices cialis tablets australia cialis 20 mg cost cialis online nederland cialis generico in farmacia when will generic cialis be available cialis e hiv free generic cialis
Generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 11:09 ب.ظ

Lovely info. Appreciate it.
no prescription cialis cheap cialis cost cialis price thailand cialis 5 effetti collaterali enter site very cheap cialis buy generic cialis cialis professional from usa purchasing cialis on the internet click now buy cialis brand safe dosage for cialis
buy cheap cialis in canada
یکشنبه 11 آذر 1397 10:05 ق.ظ

Factor certainly used.!
cost of cialis per pill cialis online nederland cialis in sconto cialis pills in singapore click here cialis daily uk when will generic cialis be available comprar cialis navarr only now cialis 20 mg cialis generico postepay cialis 10mg prix pharmaci
buy cialis online safely
شنبه 10 آذر 1397 11:19 ب.ظ

Thank you! Quite a lot of forum posts!

can i take cialis and ecstasy viagra cialis levitra wow look it cialis mexico look here cialis cheap canada buy cialis online warnings for cialis cialis pills viagra vs cialis buy brand cialis cheap cialis 5 mg effetti collateral
buy cialis online safely
شنبه 10 آذر 1397 10:04 ق.ظ

You actually mentioned this exceptionally well!
cialis 5 mg effetti collateral where to buy cialis in ontario cialis 10 doctissimo cialis manufacturer coupon cialis online cialis tablets for sale get cheap cialis walgreens price for cialis safe site to buy cialis online cialis venta a domicilio
Cialis online
جمعه 9 آذر 1397 10:46 ب.ظ

Well expressed indeed. .
5 mg cialis coupon printable cialis generic cialis online napol cialis prezzo in linea basso cialis sale online venta cialis en espaa walgreens price for cialis cialis super kamagra cialis purchasing 40 mg cialis what if i take
buy cheap cialis no prescription
جمعه 9 آذر 1397 10:50 ق.ظ

Cheers. I like it!
cialis generico lilly cialis generico milano buy cialis sample pack cialis et insomni cialis australian price cialis canada on line dosagem ideal cialis cialis 20 mg best price tadalafilo we choice cialis uk
Cialis pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:44 ب.ظ

With thanks, I enjoy it.
cost of cialis cvs acheter cialis meilleur pri tadalafil 20mg tadalafil generic canadian cialis cialis online holland acheter cialis kamagra cialis coupons cialis soft tabs for sale 5 mg cialis coupon printable
buy cheap cialis no prescription
پنجشنبه 8 آذر 1397 12:25 ب.ظ

Many thanks! Very good stuff.
generic for cialis acquisto online cialis cialis 50 mg soft tab cialis online acheter cialis meilleur pri cialis 20 mg effectiveness cialis kamagra levitra cialis pills in singapore generic cialis cialis 20mg
Online cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:51 ب.ظ

Amazing content. Regards!
acquistare cialis internet click now buy cialis brand cialis sale online cialis super acti cost of cialis cvs buy online cialis 5mg generic cialis levitra cialis kaufen wo cialis 10mg prix pharmaci cialis prices
Buy cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:42 ق.ظ

Good stuff. Thanks a lot.
cialis generika in deutschland kaufen tadalafil 20 mg safe dosage for cialis can i take cialis and ecstasy cialis generico lilly buy cialis online nz calis buy online cialis 5mg american pharmacy cialis cialis pas cher paris
Generic cialis
دوشنبه 9 مهر 1397 08:03 ب.ظ

Excellent material. Thank you.
canadian discount cialis cialis 20 mg cut in half cialis online napol cialis italia gratis cialis wir preise cialis tablets australia buy cialis low cost cialis 20mg we recommend cialis best buy price cialis per pill
buy viagra 25mg
یکشنبه 1 مهر 1397 04:58 ب.ظ

Point nicely taken..
canadian online pharmacies rated northwest pharmacies in canada canadian medications best canadian pharmacy best canadian pharmacy discount canadian pharmacies canadian pharmaceuticals for usa sales buy vistagra usa canadian pharmacies that ship to us canadian pharmacycanadian pharmacy
http://viagraessale.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 01:33 ب.ظ

Nicely put. With thanks.
when can i take another cialis acheter cialis kamagra purchase once a day cialis cialis official site cialis online cialis online holland when will generic cialis be available purchasing cialis on the internet cialis 20mg cialis arginine interactio
http://cialisvv.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 04:41 ب.ظ

Amazing forum posts, Thank you!
buying cialis on internet cialis authentique suisse cialis purchasing buy cialis cheap 10 mg brand cialis nl only now cialis for sale in us cialis 200 dollar savings card cialis generic canadian discount cialis cialis cost
viabiovit.com/which-is-better-viagra-or-levitra.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 10:19 ق.ظ

Kudos, Very good information.
can you buy viagra over the counter buying cheap viagra order sildenafil online uk buy viagra usa where to buy viagra online without prescription where to buy viagra on line buy viagra cheapest price can you buy viagra over the counter buy viagra south africa online prescription for viagra
Online cialis
سه شنبه 23 مرداد 1397 01:45 ق.ظ

Nicely put, Thanks a lot!
achat cialis en suisse buy cialis online legal cialis sicuro in linea how to purchase cialis on line only best offers cialis use viagra or cialis cialis with 2 days delivery buy online cialis 5mg cialis from canada non 5 mg cialis generici
Buy generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 05:29 ب.ظ

You actually stated this superbly!
click now cialis from canada fast cialis online prices for cialis 50mg low dose cialis blood pressure walgreens price for cialis generic cialis at walmart trusted tabled cialis softabs tadalafil 10 mg generic cialis soft gels walgreens price for cialis
Viagra 5mg
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 03:51 ب.ظ

You suggested this fantastically.
can i buy viagra online order cheap viagra pharmacy viagra generic viagra uk online how to buy generic viagra online pfizer viagra buy real viagra online uk buy herbal viagra online how to get viagra buy discount viagra
Cialis online
شنبه 18 فروردین 1397 07:01 ق.ظ

Thanks, A good amount of postings.

cialis 5mg prix cialis rezeptfrei sterreich cialis super acti cialis coupons printable cialis 5 mg funziona buying cialis on internet price cialis per pill prix de cialis canada discount drugs cialis click now buy cialis brand
Cialis online
شنبه 4 فروردین 1397 06:06 ق.ظ

Superb facts. Cheers.
cialis canada on line recommended site cialis kanada order cialis from india cialis dose 30mg cialis 30 day trial coupon cialis for sale south africa pastillas cialis y alcoho tadalafil 5mg cialis in sconto cialis farmacias guadalajara
Cialis prices
دوشنبه 28 اسفند 1396 11:38 ق.ظ

You stated it effectively!
import cialis cialis dosage amounts cialis generico cialis herbs usa cialis online does cialis cause gout cialis pills boards cialis australian price cialis online cialis australia org
foot pain
دوشنبه 13 شهریور 1396 06:34 ب.ظ
WOW just what I was looking for. Came here by searching for foot pain
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر