تبلیغات
سایت تخصصی شعر«شعر کهن و شعر نو» - مولانا کیست؟5
درباره وبلاگ

آرشیو

آخرین پستها

پیوندها

نویسندگان

نظرسنجی

آمار وبلاگ

Admin Logo
themebox

مولانا کیست؟5

در دور تا دور قاعده صندوق مولانا ابیاتی از جابه جای مثنوی بر گزیده شده و آنها را دنبال هم نوشته‌اند:

1ـ باز  سلطانم   گشتم   نیكو   پیم                    فارغ از مردارم و كركس نیم

2ـ باز  جانم  باز  صد  صورت  تند       زخم بر ناقه نه  بر صالح  زند

3ـ حال صالح گر بر آرد یك شكوه         صد چنان ناقه بزاید  متن  كوه

4ـ چشم دولت سحر مطلق  می‌كند                                 روح شد منصوراناالحق می‌كند

5ـ صورت معشوقه‌چون‌شددرنهفت                                رفت‌وشدبامعنی معشوق جفت

6ـ جسم ظاهرعاقبت خودرفتنیست         تا ابد معنی بخواهد شادزیست

7ـ آن‌عتاب‌اررفت هم‌برپوست‌رفت                      دوست‌بی‌آزارسوی‌دوست‌رفت

8ـ من شدم عریان ز تن او از خیال                   می‌خرامم  در  نهایت  الوصال

9ـ كارگاه گنج حق  در  نیستیست         غره‌هستی‌چه‌دانی‌نیست‌چیست

10ـ جمله استادان پی  اظهار  كار                     نیستی جویند و  جای  انكسار

11ـ لا جرم  استاد  استادان  صمد                                كارگاهش   نیستی   و   لا بود

12ـ هركجااین نیستی‌افزون‌تراست                    كارحق و كارگاهش آن سراست

13ـ نیستی چون هست بالاتر طبق        بر  همه  بردند  درویشان  سبق

14ـ زانكه كان و  مخزن  سر خدا         نیست   غیر   نیستی  در  انجل

15ـ چون‌نه‌شیری‌هین‌منه‌توپای‌پیش                  كان‌اجل‌گرگست‌وجان‌تست‌میش

16ـ ور ز ابدالی و میشت شیر شد        ایمن آگه  گرگ  تو سر زیر شد

17ـ كیست‌ابدال‌آنكه اومبدل شود                       خمرش‌از تبدیل یزدان خل‌شود

18ـ هست از روی بقای ذات  او                                  نیست‌گشته‌وصف اودروصف هو

19ـ چون زبانه شمع پیش آفتاب          نیست‌باشد هست باشددرحساب

20ـ می‌پرد چون آفتاب اندر افق           باعروس‌صدق‌وصورت‌چون‌تتق

21ـ انهم  تحت  قبانی   كامنون                                   جز كه  یزدانشان  نداند  آزمون

22ـ درخور دریا نشدجزمرغ آب           ختم  كن  و الله  اعلم  بالصواب

 

در جبهه راست صندوق قبر مولانا دو منبت‌كاری بطورعمودی چهارضلعی درمقابل هم قرارگرفته كه به سبك رومی تزئین یافته و نام صنعتگر آن چنین آمده است: «عمل همام‌الدین محمدبن كنك‌القنوی».

 

كتیبه‌ای دیگر در مقابل آن است كه بر آن این عبارت به عربی آمده است: «ان وعدالله حق ولا تغرنكم حیوة‌الدنیا ولا یغرنكم بالله‌الغرور».

 

كتیبه‌ای در قاعده صندوق قبر مولانا به خط كوفی نوشته شده و این كلمات از آن قابل خواندن است:

1ـ واحد………….

2ـ علیك باخوان……….. علینا

3ـ ان……………….

………… قلنا اذا اموالك من زمانك

در قسمت جنوبی مرقد مولانا اطاقی ایت مه نام دایره چلبی و اكنون كتابخانه است.

بر روی پنجره‌ای كه آنرا پنجره نیاز می‌خوانند این اشعار نوشته شده است:

           درها همه  بسته‌اند الا در تو    تا  ره  نبرد  غریب  الا  بر  تو

           ای دركرم عزت نورافشانی      خورشیدو مه‌وستارگان چاكرتو

 

قبور دیگر:

درمغرب قبة‌الخضراء ونزدیك بالا سرمولانا قبركراخاتون زن مولانا جای دارد كه بر صندوق قبرش چنین نوشته شده است:

1ـ الله‌الباقی.

2ـ انتقلت‌المخدره‌المصوفه ثقیة‌الذات.

3ـ مرضیة‌الصفات رفیعة‌القدر مشروحة‌الصدر.

4ـ ذی‌الهمة‌العالیه والمناقب‌المعالیه عصمة.

5ـ الدین‌المخصوصه بصفات‌العاملین مریم‌الثانی.

6ـ بحرالمعانی مقبولة‌الحق محمودة‌الخلق والخلق.

7ـ صاحبة مولانا قدس‌الله سره.

8ـ كراخاتون رضی‌الله عنها و ارخلها الی.

9ـ حظائرالقدس اواها من دارالهوان.

10ـ الی جوارالرحمن اخیر یوم‌الخمیس‌الثالث عشر.

11ـ من شهر رمضان من شهور سنة احدی و تسعون و ستمائه.

 

صندوق قبر ملكه خاتون دختر مولانا نیز در همانجا جای دارد و بر آن چنین نوشته شده است:

1ـ الله‌الباقی.

2ـ هذه تربت‌الست‌الزنانیه افتخار مخدرات.

3ـ العالم تاج مستورات بنی‌آدم مكله خاتون.

4ـ ابنة سلطان‌المشایخ والعارفین قطب‌الاوتاد.

5ـ والمحققین وارث‌الانبیاء والمرسلین.

6ـ جلال‌الحق والملة والدین قدس‌الله.

7ـ سر هما فی‌ثانی عشر شعبان سنة‌ثلث و سبعمائه.

 

مرقد مظفرالدین چلبی امیر عالم پسر مولانا (درگذشته در 676) نیز در آنجا قرار دارد كه كتیبه آن چنین است:

1ـ هذه تربة شمس.

2ـ مشارق‌المعالی تاج مفارق‌الاعالی.

3ـ مظفرالدین امیر عالم‌بن.

4ـ مولانا سلطان‌المحبوبین جلال.

5ـ الحق والدین محمدبن محمدبن الحسین.

6ـ البلخی قدس.

7ـ الله سر هم نقله من دارالغرور.

8ـ الی‌دارالسرور فی سادس جمادی.

9ـ الاول سنة ست و سبعین.

10ـ وستمائه غفرالله لهم.

 

دیگر قبر جلاله خاتون نوه مولانا كه بر كتیبه صندوق قبرش چنین نوشته شده است:

هذه قبر الست

الزاهدة الدار الطاهرة

جلاله خاتون حفیدة سلطان

العلماء والمحققین جلال‌الملة

والدین قدس‌الله روحهما

فی عرة محرم سنة اثنی و ثمانین و ستمائه

 

دیگر صندوق قبر ملكه خاتون دختر قاضی تاج‌‌الدین كه در سال 730 كشته شده قرار دارد و كتیبه آن چنین است:

الله الباقی

انتقلت الست المحرحومة المظلومة السعیدة

الشهیدة مقتولة الاولیاء تاج‌المخدرات افتخار

المستورات ملكه خاتون نور الله ضریحها

ابنة اقضی القضاة مولانا تاج‌الملة والدین

ادام‌الله فضائله من دارالعرور الی دارالسرور

لیلة‌الاربعاء سادس عشر جمادی‌الاخر سنة ثلثین و سبعمائه

بالاخره قبر حسام‌الدین چلبی است كه بر صندوق قبرش چنین آمده:

1- هذه تربة شیخ‌المشایخ قدوة العارفین امام

2- الهدی والیقین مفتاح خزائن العرش امین كنزالفرش

3- جنیدالزمان بایزید الدوران ابوالفضائل ضیاءالحق

4- حسام‌الدین حسن‌بن محمدبن الحسین المعروف باخی ترك

5- رضی‌الله عنه و عنهم الارموی الاصل بماقال امیست كردیأ

6- واصبحت عربیأ قدس‌الله روحه فی تاریخ یوم‌الاربعاء

7-فی ثامن عشرمن شهر سغبان سنة ثلث و ثمانین و ستمائه

 

دیگر صندوق قبر نوه حسام‌الدین چلبی (درگذشته در 747) است كه بر كتیبه آن چنین آمده است:

انتقل من دارالفناء الی دارالبقاء

حسام‌الدین حسن‌بن صدرالدین محمد

بن‌چلبی حسام‌الحق والملة والدین نورالله

مضجعهم فی یوم السبت التاسع و العشرین

شوال سنة سبع و اربعین و سبعمائه

 

قبورعده‌ای چلبیان كه ازخویشان مولانابودندودختران ایشان نیز درمعرب قبةالخضراء قرار دارد(شماره 8 در نقشه).به طرف مشرق قبةالخضرا قبور ذیل مشاهده می‌شود:

بهاءالدین ولد پدر مولانا كه در عقب صندوق قبر مولانا قرار داردوبرروی صندوق قبرش این كتیبه نوشته شده‌است:

الله الباقی

هذه تربة مولانا و سیدنا

صدرالشریعة منبع الحكمه

محی‌السنة قامع‌البدعه و قدوة

العالم العالم‌العامل الربانی سلطان العلماء

مفتی‌الشرق و الغرب بهاءالملة والدین

شیخ‌الاسلام والمسلمین محمدبن

الحسین‌بن احمد البلخی رضی‌الله عنه و عن

اسلافه توفی فی ضحوة یوم‌الجمعه الثامن

10-  غشر شهر ربیع‌الاخر سنة ثمان عشرین و ستمائه

 

شیخ صلاح‌الدین زركوب(درگذشته در 657)كه در بالای صندوق قبرش چنین نوشته شده:

الله الباقی هذه تربة شیخنا

شمس‌العارفین علم‌الهدی و الیقین ملك‌الابدال كامل‌الحال و

القال امن‌القلوب الطالب المطلوب نورالله الاعظم برهان القوم

سلطان البصیرة طاهرالسیرة والسرة بحرالاسرار الالهیه ترجمان الرموز

لعیبة امام‌التقوی محرم عرائب‌النجوی بایزیدالعصر جنیدالزمان

صلاح‌الحق والدین ابوالمفاخر فریدون‌بن یاعیبسان

القونوی الذهبی قدس‌الله سره فی عرة شهرالمحرم سنة سبع و خمسین و ستمائه

 

شیخ كریم‌الدین بكتیمور‌اوعلو یكی از‌مریدان مولانا كه استاد‌سلطان ولد‌بود(درگذشته در691)كه بر كتیبه صندوق قبر او چنین آمده است:

هذه تربة الشریفة فخرالاصحاب العارفین

الفائق‌العاشق والصادق شیخ كریم‌الدین

ابن‌الحاج بكتیمور المولوی رجمةالله علیه

قی تاریخ شهر ذی‌الحجة سنة احدی و تسعین و ستمائه

 

دیگر علاءالدین چلبی پسر میانی مولانا(درگذشته در660)است كه بر كتیبه صندوق قبر او چنین نوشته شده است:

الله الباقی هذه تربة

الصدر المرحوم علاءالدین محمدبن شیخ‌المشایخ

سلطان‌العلماء والعارفین جلا‌الحق والدین محمد

ین‌محمدبن الحسین البلخی افاض‌الله بركاته

علی‌المسلمین و خصص ولده بمزید كل عنایة

اواخر شوال سنة ستین و ستمائه

 

دیگر شمس‌الدین یحیی برادر مادری(فرزند خوانده)مولانا است كه كتیبه صندوق قبر او چنین است:

تربة امیر شمس‌الدین یحیی

بن‌محمد شاه برادر مادری یا او

لاد مولانا قدس‌الله سره العزیز

در تاریخ هفتم ربیع‌الاخر سنه اثنی و تسعین و ستمائه

دیگر قبور نجم‌الدین فریدون سپهسالار ،و اولو عارف چلبی ،وبیوك زاهد چلبی،و شمس‌الدین عابد چلبی ، و واجد چلبی پسر سلطان ولد و دیگر چلبیان و سایر دختران ایشان است.

رویهم 65 صورت قبر در بارگاه مولانا وجود دارد كه بالای قبر مردان عمامه‌ای گذاشته‌اند،ولی قبر زنان بدون عمامه است.دورمقبره مولانا شمعها وشمعدانها واشیاء نفیس نهاده‌اندكه همه آنها توسط مشتاقان و عشاق زیارت آن بزرگوار تقدیم شده است.مقبره مولانا در قرن شانزدهم توسعه یافت و سماع‌خانه و مسجد كوچك به آن افزوده گشت.

 نوشته شده توسط فراز توکلی

نوشته شده توسط :فراز توکلی شیراجی
دوشنبه 10 فروردین 1388-09:09 ب.ظ
نظرات() 

buy cialis
جمعه 16 آذر 1397 03:01 ب.ظ

You actually revealed this superbly.
cialis official site ou acheter du cialis pas cher cialis billig get cheap cialis cheap cialis cilas cialis therapie cialis en 24 hora cialis pills boards cialis flussig
Buy generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:56 ب.ظ

Nicely put. Thanks.
prescription doctor cialis enter site natural cialis can i take cialis and ecstasy cheap cialis cialis billig when can i take another cialis cialis 20 mg cialis pas cher paris cialis ahumada preis cialis 20mg schweiz
Buy cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 12:22 ق.ظ

You stated that fantastically!
cialis baratos compran uk if a woman takes a mans cialis cialis without a doctor's prescription cialis professional from usa only best offers cialis use cialis kamagra levitra cialis dose 30mg cialis rezeptfrei prix de cialis click here take cialis
Cialis 20 mg
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:27 ق.ظ

You actually reported that superbly!
recommended site cialis kanada look here cialis cheap canada cialis super acti cialis rckenschmerzen cialis tadalafil acquisto online cialis prix cialis once a da calis when will generic cialis be available cialis savings card
buy tadalafil no prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 08:54 ب.ظ

Wonderful knowledge. Regards!
cialis herbs venta de cialis canada acheter du cialis a geneve wow cialis 20 cialis savings card viagra cialis levitra comprar cialis 10 espa241a we choice cialis pfizer india non 5 mg cialis generici price cialis best
buy cheap cialis in canada
سه شنبه 13 آذر 1397 10:03 ق.ظ

Really lots of great facts!
cialis generika cialis professional from usa cialis 20 mg cut in half recommended site cialis kanada enter site 20 mg cialis cost what is cialis buy cialis cheap 10 mg cialis kaufen wo precios de cialis generico cialis et insomni
buy cialis online cheap
دوشنبه 12 آذر 1397 10:15 ب.ظ

You actually suggested it really well.
click now buy cialis brand cialis generico online cialis super acti cialis 5mg sublingual cialis online dosagem ideal cialis we use it 50 mg cialis dose cialis 20mg rezeptfrei cialis apotheke cialis pills in singapore
Generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 09:33 ق.ظ

Truly many of amazing knowledge!
40 mg cialis what if i take order generic cialis online walgreens price for cialis buy cialis sample pack cialis 20mg preis cf price cialis per pill the best site cialis tablets miglior cialis generico cialis uk weblink price cialis
Cialis prices
یکشنبه 11 آذر 1397 08:55 ق.ظ

Nicely put. Regards.
cialis generico lilly when will generic cialis be available cialis with 2 days delivery cialis generic tadalafil buy prices on cialis 10 mg cialis kaufen bankberweisung buy cialis cheap 10 mg legalidad de comprar cialis tesco price cialis cialis lilly tadalafi
buy cialis online cheap
شنبه 10 آذر 1397 08:41 ق.ظ

Tips very well regarded!.
enter site natural cialis price cialis wal mart pharmacy bulk cialis generic cialis soft gels cialis free trial cialis dose 30mg cialis online precios de cialis generico cialis dosage amounts cialis efficacit
Online cialis
جمعه 9 آذر 1397 09:23 ب.ظ

Good stuff. Many thanks!
cialis 20 mg effectiveness cialis generique 5 mg cialis italia gratis how does cialis work cialis usa cost cialis qualitat buy cialis cheap 10 mg cialis sicuro in linea cialis 20 mg best price can i take cialis and ecstasy
Buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 09:29 ق.ظ

Thank you, A good amount of facts.

no prescription cialis cheap price cialis best cialis generika in deutschland kaufen tadalafil 20 mg cialis generisches kanada generic cialis 20mg uk cialis great britain viagra or cialis cialis alternative cialis 5 effetti collaterali
Buy cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:27 ب.ظ

Amazing many of very good data.
buy cialis sample pack cialis prezzo in linea basso cialis generico milano canada discount drugs cialis safe site to buy cialis online cialis 50 mg soft tab buy original cialis are there generic cialis cialis coupon when will generic cialis be available
Online cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:54 ق.ظ

Lovely facts. Regards!
5 mg cialis pharmacie en ligne look here cialis order on line cialis 5 mg buy buy cialis sample pack enter site natural cialis interactions for cialis cialis tablets australia click here take cialis 40 mg cialis what if i take 40 mg cialis what if i take
Buy generic cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:15 ب.ظ

Whoa all kinds of amazing advice.
cialis official site cialis patentablauf in deutschland how does cialis work female cialis no prescription cialis bula fast cialis online cialis billig cialis cost cialis side effects dangers cialis tadalafil
buy tadalafil
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:20 ق.ظ

Thank you. I like this.
cialis 5 mg para diabeticos cialis kaufen wo cuanto cuesta cialis yaho cialis 05 buy original cialis cialis name brand cheap cialis 20mg prix en pharmacie cialis for sale south africa cialis generico postepay buy brand cialis cheap
Buy cialis
دوشنبه 9 مهر 1397 03:19 ب.ظ

You made the point.
cialis sicuro in linea cialis 200 dollar savings card cialis preise schweiz brand cialis generic buy cialis online get cheap cialis free cialis dose size of cialis fast cialis online cialis prezzo in linea basso
online canadian pharmacies
یکشنبه 1 مهر 1397 01:13 ب.ظ

Thanks a lot! Awesome information!
canadian discount pharmacies in canada canadian pharmacy online pharmacies tech school safe canadian online pharmacies trust pharmacy of canada northwestpharmacy prescriptions from canada without canadian pharmacies that are legit canadian pharmacies-24h buy viagrow
http://cialisvbuy.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 09:34 ق.ظ

Point well utilized.!
cialis cipla best buy cialis 5 mg only best offers cialis use cialis y deporte generic cialis cialis 200 dollar savings card cialis purchasing cialis authentique suisse cialis uk cialis y deporte
buycialisonla.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 02:55 ب.ظ

Thanks! Quite a lot of posts.

what is cialis prix de cialis cialis pills price each cialis in sconto cialis professional yohimbe cialis cost cialis 100mg suppliers cialis purchasing cialis 5 effetti collaterali how do cialis pills work
http://cialisyoues.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 10:06 ب.ظ

Point well utilized!!
how do cialis pills work cialis prezzo in linea basso cialis ahumada il cialis quanto costa comprar cialis navarr click now cialis from canada import cialis tadalafilo costo in farmacia cialis canadian drugs generic cialis
http://viabiovit.com/viagra-in-apotheke.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:24 ق.ظ

You made your point quite nicely..
viagra online buy viagra pharmacy viagra cheap viagra buy viagra using paypal buying viagra online uk how old do you have to be to buy viagra generic viagra pharmacy buy viagra prescription online buy viagra alternative order viagra online no prescription is it illegal to buy viagra online
Online cialis
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:58 ق.ظ

Thanks, Loads of advice.

venta cialis en espaa how to purchase cialis on line enter site 20 mg cialis cost only here cialis pills cialis 05 generic low dose cialis cialis from canada cialis manufacturer coupon comprar cialis 10 espa241a recommended site cialis kanada
Cialis generic
دوشنبه 7 خرداد 1397 03:04 ب.ظ

Appreciate it, A good amount of content.

can i take cialis and ecstasy acheter du cialis a geneve rx cialis para comprar price cialis best cialis venta a domicilio chinese cialis 50 mg cialis coupon low dose cialis blood pressure cialis great britain the best choice cialis woman
Buy cialis online
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 07:28 ب.ظ

Beneficial stuff. Thanks.
cialis generico milano cialis alternative cialis canada cialis australia org click now cialis from canada cialis sale online cialis dosage amounts cialis 20mg prix en pharmacie wow cialis tadalafil 100mg 5 mg cialis pharmacie en ligne
Viagra pills
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 02:38 ق.ظ

Reliable facts. Thank you!
buying viagra ireland buy prescription viagra online cheap sildenafil tablets sildenafil uk buy order sildenafil where to buy viagra in malaysia buy generic viagra with paypal buy viagra cheap buy generic viagra no prescription buying generic viagra
Cialis prices
جمعه 3 فروردین 1397 05:30 ق.ظ

Seriously lots of excellent information.
weblink price cialis look here cialis order on line cialis flussig trusted tabled cialis softabs prix de cialis 5 mg cialis coupon printable tadalafilo cialis patent expiration cialis et insomni cialis pills boards
foot pain
شنبه 25 شهریور 1396 01:03 ق.ظ
Nice answers in return of this question with real arguments and telling the whole thing regarding that.
How do you strengthen your Achilles tendon?
پنجشنبه 16 شهریور 1396 07:57 ق.ظ
Great delivery. Great arguments. Keep up the good spirit.
Foot Issues
دوشنبه 16 مرداد 1396 03:12 ق.ظ
Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog
and wished to say that I've truly enjoyed browsing your weblog posts.
After all I'll be subscribing in your feed and I'm hoping you
write again very soon!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30